مدیریت پیج اینستاگرام پکیج برنزی

پلن ماهانه 5 میلیون تومان
تولید محتوای جذاب مرتبط با کسب و کار شما
طراحی پست ها و استوری های مناسبتی
طراحی قالب گرافیکی جذاب با توجه به هویت بصری برند
ایجاد هایلایت های کاربردی و متناسب با زمینه فعالیت شما
شناسایی و استفاده از هشتک های پر بازده برای جذب حداکثری مخاطبین جدید
افزایش فالوور هدفمند
مجموع تعداد پست ها در ماه 30
مجموع تعداد استوری ها در ماه 60
برنامه ریزی بلند مدت برای پیج با توجه به اهداف کسب و کار، تحلیل رقبا و مخاطبین پیج شما
ارائه مشاوره تخصصی برای افزایش فروش و جذب مشتری
اراِئه تقویم محتوایی
انتشار منظم پست و استوری ها
تحلیل و بررسی پیج
ارائه گزارش هفتگی از وضعیت پیج
استفاده از روش‌های نگهداری فالور
طراحی و برگزاری مسابقه
تبلیغ در پیج های پر بازدید
مدیریت پیج اینستاگرام پکیج نقره‌ای

پلن ماهانه 7 میلیون تومان
تولید محتوای جذاب مرتبط با کسب و کار شما
طراحی پست ها و استوری های مناسبتی
طراحی قالب گرافیکی جذاب با توجه به هویت بصری برند
ایجاد هایلایت های کاربردی و متناسب با زمینه فعالیت شما
شناسایی و استفاده از هشتک های پر بازده برای جذب حداکثری مخاطبین جدید
افزایش فالوور هدفمند
مجموع تعداد پست ها در ماه 60
مجموع تعداد استوری ها در ماه 120
برنامه ریزی بلند مدت برای پیج با توجه به اهداف کسب و کار، تحلیل رقبا و مخاطبین پیج شما
ارائه مشاوره تخصصی برای افزایش فروش و جذب مشتری
اراِئه تقویم محتوایی
انتشار منظم پست و استوری ها
تحلیل و بررسی پیج
ارائه گزارش هفتگی از وضعیت پیج
استفاده از روش‌های نگهداری فالور
طراحی و برگزاری مسابقه
تبلیغ در پیج های پر بازدید
مدیریت پیج اینستاگرام پکیج طلایی

پلن ماهانه 9 میلیون تومان
تولید محتوای جذاب مرتبط با کسب و کار شما
طراحی پست ها و استوری های مناسبتی
طراحی قالب گرافیکی جذاب با توجه به هویت بصری برند
ایجاد هایلایت های کاربردی و متناسب با زمینه فعالیت شما
شناسایی و استفاده از هشتک های پر بازده برای جذب حداکثری مخاطبین جدید
افزایش فالوور هدفمند
مجموع تعداد پست ها در ماه 90
مجموع تعداد استوری ها در ماه 180
برنامه ریزی بلند مدت برای پیج با توجه به اهداف کسب و کار، تحلیل رقبا و مخاطبین پیج شما
ارائه مشاوره تخصصی برای افزایش فروش و جذب مشتری
اراِئه تقویم محتوایی
انتشار منظم پست و استوری ها
تحلیل و بررسی پیج
ارائه گزارش هفتگی از وضعیت پیج
استفاده از روش‌های نگهداری فالور
طراحی و برگزاری مسابقه
تبلیغ در پیج های پر بازدید