سفارش طراحی سایت

 • لطفا نوع سایت درخواستی خود را مشخص کنید:

  ؟
 • لطفا نوع قالبی را که می‌خواهید سفارش دهید مشخص کنید:

  ؟
 • چه نوع فضای میزبانی مورد نیاز شما می‌باشد:

  ؟
 • لطفا وضعیت دامنه سایت خود را مشخص نمایید

  ؟
 • سایت یا اپلیکیشن به چند صفحه طراحی نیاز دارد؟ لطفا عناوین صفحات را ذکر کنید.

  ؟
 • لطفا توضیحا کاملی در مورد نکات (منفی و مثبت)، نوع، سطح فعالیت، مخاطبین، انتظارات و... را از طرح ارائه فرمایید

  ؟
 • لطفا لینک یا فایل چند نمونه از سایت که می‌پسندید را ارسال نمایید

  ؟

سپاس ...

درخواست شما با موفقیت ثبت شد!

به زودی کارشناسان “وبچی” جهت اعلام قیمت با شما تماس خواهند گرفت

لطفا موارد درخواست شده را مشخص کنید.