پکیج های وبچی

سایت و اپلیکیشن

دانلود فایل pdf
800,000 تومان

سایت وردپرس

طراحی ظاهری اختصاصی شروع قیمت از ۲.۵ تومان

امکانات:

طراحی ریسپانسیو
سئو تکنیکال
شامل برگه‌های تماس با ما.درباره ما.نمونه کار و وبلاگ
دامنه 1 ساله رایگان
هاست ۳ ماهه رایگان
پشتیبانی 1 ماهه
انتخاب از 3 قالب آماده

زمان تحویل : 10 الی ۱۵ روز کاری
1,500,000 تومان

سایت وردپرس فروشگاهی پایه

طراحی ظاهری اختصاصی شروع قیمت از 5 تومان

امکانات:

طراحی ریسپانسیو
سئو تکنیکال
شامل برگه‌های تماس با ما.درباره ما.نمونه کار و وبلاگ
دامنه 1 ساله رایگان
هاست ۳ ماهه رایگان
پشتیبانی 1 ماهه
انتخاب از 3 قالب آماده
درگاه پرداخت واسط(زیبال)

زمان تحویل : 10 الی ۱۵ روز کاری
3,000,000 تومان

سایت وردپرس فروشگاهی حرفه ای

طراحی ظاهری اختصاصی شروع قیمت از 7 تومان

امکانات:

طراحی ریسپانسیو
سئو تکنیکال
شامل برگه‌های تماس با ما.درباره ما.نمونه کار و وبلاگ
دامنه 1 ساله رایگان
انتخاب از 3 قالب آماده
درگاه پرداخت واسط(زیبال)
3 ساعت آموزش رایگان مدیریت وبسایت(ویدیویی)
هاست 1 ساله رایگان
پشتیبانی 3 ماهه

زمان تحویل : 10 الی ۱۵ روز کاری
2,000,000 تومان

سایت وردپرس شرکتی

طراحی ظاهری اختصاصی شروع قیمت از 4 تومان

امکانات:

طراحی ریسپانسیو
سئو تکنیکال
شامل برگه‌های تماس با ما.درباره ما.نمونه کار و وبلاگ
دامنه 1 ساله رایگان
پشتیبانی 1 ماهه
انتخاب از 3 قالب آماده
درگاه پرداخت واسط(زیبال)
3 ساعت آموزش رایگان مدیریت وبسایت(ویدیویی)
هاست 1 ساله رایگان

زمان تحویل : 10 الی ۱۵ روز کاری
2,500,000 تومان

سایت اختصاصی

طراحی ظاهری اختصاصی شروع قیمت از 5 تومان

امکانات:

طراحی ریسپانسیو
سئو تکنیکال
شامل برگه‌های تماس با ما.درباره ما.نمونه کار و وبلاگ
دامنه 1 ساله رایگان
هاست ۳ ماهه رایگان
انتخاب از 3 قالب آماده
پشتیبانی 3 ماهه

زمان تحویل : 10 الی ۱۵ روز کاری
5,000,000 تومان

سایت اختصاصی فروشگاهی پایه

طراحی ظاهری اختصاصی شروع قیمت از 10 تومان

امکانات:

طراحی ریسپانسیو
سئو تکنیکال
شامل برگه‌های تماس با ما.درباره ما.نمونه کار و وبلاگ
دامنه 1 ساله رایگان
هاست ۳ ماهه رایگان
درگاه پرداخت واسط(زیبال)
انتخاب از 5 قالب آماده
پشتیبانی 3 ماهه

زمان تحویل : 10 الی ۱۵ روز کاری
8,000,000 تومان

سایت اختصاصی فروشگاهی حرفه ای

طراحی ظاهری اختصاصی شروع قیمت از 15 تومان

امکانات:

انتخاب رنگ‌بندی و فیلتر و درج ویژگی‌های محصولات
پشتیبانی 6 ماهه
طراحی ریسپانسیو
سئو تکنیکال
شامل برگه‌های تماس با ما.درباره ما.نمونه کار و وبلاگ
دامنه 1 ساله رایگان
درگاه پرداخت واسط(زیبال)
انتخاب از 5 قالب آماده
3 ساعت آموزش رایگان مدیریت وبسایت(ویدیویی)
هاست 1 ساله رایگان

زمان تحویل : 10 الی ۱۵ روز کاری
3,500,000 تومان

سایت اختصاصی شرکتی

طراحی ظاهری اختصاصی شروع قیمت از 8 تومان

امکانات:

پشتیبانی 6 ماهه
طراحی ریسپانسیو
سئو تکنیکال
شامل برگه‌های تماس با ما.درباره ما.نمونه کار و وبلاگ
دامنه 1 ساله رایگان
درگاه پرداخت واسط(زیبال)
انتخاب از 5 قالب آماده
3 ساعت آموزش رایگان مدیریت وبسایت(ویدیویی)
هاست 1 ساله رایگان

زمان تحویل : 10 الی ۱۵ روز کاری